แบบฟอร์มการจัดตั้งบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน

แบบฟอร์มการจัดตั้งบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน

- แบบฟอร์มการจัดตั้งบริษัท

- แบบฟอร์มการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงใน ไฟล์ word Document
หลังจากที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ครับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท วายเอ็ม ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด
YM AUDIT AND BUSINESS CORPORATION LIMITED

818 ม.1 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
818 M.1 Taibanmai muang Samutprakarn 10280

ติดต่อ
สำนักงาน : 0-2702-7004 , E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายกฏหมาย : 081-442-6393 , E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ : 089-7902499 , E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะกรณีที่ลูกจ้างออก จากงานและได้รับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ เพราะการตาย ทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุตามข้อบังคัของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นๆ โดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้หรือผลประโยชน์นั้นทันที

Read more: กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรมสรรพากรผ่อนปรนใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก และขยายเวลาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 นั้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจำนวนมากแจ้งว่า

Read more: กรมสรรพากรผ่อนปรนใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556